2019-06-12 08:38:20

NATJEČAJ za upis učenika u prvi razred Škole likovnih umjetnosti, Split za školsku godinu 2019./2020.

Na temelju čl.22.stv.9 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18) , točke 15. Odluke o upisu u I. razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020.Škola likovnih umjetnosti, Split  (u daljnjem teklstu: Škola) objavljuje

NATJEČAJ

za upis učenika u prvi razred Škole likovnih umjetnosti, Split

 za školsku godinu 2019./2020.

Program obrazovanja i broj upisnih mjesta

Učenici se upisuju u  prvi razred u program likovna umjetnost i dizajn.

Nakon završetka prvog razreda učenici se opredjeljuju za jedno od  šest (6)  zanimanja:

 • Slikarski dizajner
 • Kiparski dizajner
 • Grafički dizajner
 • Industrijski dizajner
 • Fotografski dizajner
 • Dizajner odjeće

Škola u prvi razred u školskoj godini 2019./2020. upisuje 48 učenika.

Elementi vrednovanja i rokovi za upis

Elementi vrednovanja za upis:

 1. Prosjeci zaključenih ocjena iz svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja.
 1. Zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta:

-  Hrvatski jezik

-  Matematika

-  Prvi strani jezik

-  Likovna kultura

-  Tehnička kultura

-  Kemija

Provjera darovitosti učenika za likovno izražavanje

Darovitost kandidata za likovno izražavanje provjerava se  crtanjem olovkom i slikanjem temperom.

Predviđeno vrijeme za prijamni ispit je 4 sata (sunčana).

 

Provjera darovitosti

Ljetni rok

2.7.2019.g. od 9,00 do 13,00 sati

Jesenski rok

23.8.2019. g. od 9,00 do 13,00 sati

 

Unos rezultata

Ljetni rok

3.7.2019.g.

Jesenski rok

23.8.2019.g.

 • Rezultati provjere darovitosti biti će objavljeni na web stranici Škole www.umjetnicka.com  i oglasnoj ploči škole.
 • Potreban pribor za provjeru darovitosti osigurava škola.

Trošak provjere darovitosti kandidata iznosi 50,00kn. Uplata se vrši na žiro računa Škole : IBAN HR0224840081102095204, Raiffeisen Bank.

 

 • Učenici su dužni donijeti potvrdu o uplati na  prijamni ispit.

 

Učenici s teškoćama u razvoju

Provjera darovitosti

Ljetni rok

18.6.2019. u  od 13,00 do 17,00 sati

Jesenski rok

20.8.2019.g. od 09,00 do 13,00 sati

 

Unos rezultata

Ljetni rok

18.6.2019.g.

Jesenski rok

20.8.2019.g.

Obvezni strani jezik

Obvezni strani jezik u Školi je engleski.

Za učenike koji u osnovnoj školi nisu učili engleski jezik, Škola će dana 4.7.2019.g. u 8,00 sati, a nakon pisanog zahtjeva učenika provjeriti njegovo znanje iz engleskog jezika i o tome sastaviti zapisnik.

Naknada za povećane troškove obrazovanja

Participacije roditelja/skrbnika učenika u financiranju umjetničkog obrazovanja učenika za školsku godinu 2019./2020. iznosi  500,00 kn, osim:

 1.  učenika čiji roditelji/skrbnici primaju doplatak za dijete, oni će  participirati u obrazovanju u iznosu od 70,00 kn.
 2.  učenika:
 1.  koji žive u kućanstvu  koje prima zajamčenu minimalnu naknadu predviđenu   Zakonom o socijalnoj skrbi , a koja obuhvaća osobe i/ili kućanstva koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba
 2.  koji su korisnici ustanove socijalne skrbi zs zbrinjavanje djece bez roditelja i odgovarajuće skrbi , takvi učenici bit će oslobođeni  participacije u obrazovanju.

Datum zaprimanja upisnica

Upisnice se zaprimaju 15.7.2019.g. i 16.7.2019.g. od 08,00 do 12,00 sati u prostorijama škole.

U jesenskom roku upisnice se zaprimaju 30.8.2019.g od 08,00 do 12,00 sati.


Škola likovnih umjetnosti Split