2020-09-14 13:29:43

Obavijest za maturante 2019./20. - novo

Obavijest za maturante 2019./20.


Podjela Potvrda o položenim ispitima državne mature u jesenskom roku bit će u srijedu,16.9.2020.u 14.00 sati u dvorištu škole.


Slavica Gudelj,IK


Škola likovnih umjetnosti Split