2020-10-20 14:45:13

Konzumacija alkohola i droga među maturantima srednjih škola - anketa

Link na anketu Konzumacija alkohola i droga među maturantima srednjih škola:
https://forms.gle/dFsRCrsiQgeCFciS6
 

Anketa je anonimna i služi u svrhu razvijanja preventivnog programa za mlade.

Napomena: preporuka je ispunjavanje ankete za vrijeme sata razrednika!

Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport; Splitsko-dalmatinska županija Domovinskog rata 2, 21000 Split


Škola likovnih umjetnosti Split