preskoči na sadržaj

Škola likovnih umjetnosti Split

 > Naslovnica
vijesti

NATJEČAJ za upis učenika u prvi razred Škole likovnih umjetnosti, Split za školsku godinu 2020./2021. Vijest ima dokument u privitku

Autor: Suzana Škojo, 16. 6. 2020. 12:24

Na temelju čl.22.stv.9 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18) , točke 15. Odluke o upisu u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020/2021.Škola likovnih umjetnosti, Split  (u daljnjem teklstu: Škola) objavljuje

NATJEČAJ

za upis učenika u prvi razred Škole likovnih umjetnosti, Split

 za školsku godinu 2020./2021.

Program obrazovanja i broj upisnih mjesta

Učenici se upisuju u  prvi razred u program likovna umjetnost i dizajn.

Nakon završetka prvog razreda učenici se opredjeljuju za jedno od  šest (6)  zanimanja:

 • Slikarski dizajner
 • Kiparski dizajner
 • Grafički dizajner
 • Industrijski dizajner
 • Fotografski dizajner
 • Dizajner odjeće

Škola u prvi razred u školskoj godini 2020./2021. upisuje 48 učenika.

Elementi vrednovanja i rokovi za upis:

Elementi vrednovanja za upis:

Prosjeci zaključenih ocjena iz svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja.

Zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta

-   Hrvatski jezik

-  Matematika

-  Prvi strani jezik

-  Likovna kultura

-  Tehnička kultura

-  Kemija

Provjera darovitosti učenika za likovno izražavanje

Darovitost kandidata za likovno izražavanje provjerava se  crtanjem olovkom i slikanjem temperom.

Predviđeno vrijeme za prijamni ispit je 4 sata (sunčana).

Kandidati za prijamni ispit podijelit će se u dvije grupe po abacednom redu prezimena.

Provjera darovitosti 
Ljetni rok

14.07.2020. kandidati od A-M od 9,00 do 13,00

15.07.2020. kandidati od N-Ž od 9,00 do 13,00
Jesenski rok  25.08.2020. od 9,00 do 13,00 sati

 

Unos rezultata
Ljetni rok 16.7.2020.
Jesenski rok  25.8.2020.
 • Rezultati provjere darovitosti biti će objavljeni na web stranici Škole www.umjetnicka.com  i oglasnoj ploči škole.
 • Potreban pribor za provjeru darovitosti osigurava škola.

Trošak provjere darovitosti kandidata iznosi 50,00kn. Uplata se vrši na žiro računa Škole : IBAN HR0224840081102095204, Raiffeisen Bank.

 • Učenici su dužni donijeti potvrdu o uplati na  prijamni ispit

Učenici s teškoćama u razvoju

Provjera darovitosti 
Ljetni rok

01.07.2020. od 8,00 do 12,00 sati

Jesenski rok  20.08.2020. od 8,00 do 12,00 sati

 

Unos rezultata
Ljetni rok 02.07.2020.
Jesenski rok  20.08.2020.

Obvezni strani jezik

Obvezni strani jezik u Školi je engleski.

Za učenike koji u osnovnoj školi nisu učili engleski jezik, Škola će dana 01.07.2020. u 12:30 (za učenike s teškoćama), te15.07.2020g. u 13:30 sati (za ostale), a nakon pisanog zahtjeva učenika provjeriti njegovo znanje iz engleskog jezika i o tome sastaviti zapisnik.

Naknada za povećane troškove obrazovanja

Participacije roditelja/skrbnika učenika u financiranju umjetničkog obrazovanja učenika za školsku godinu 2020./2021. iznosi  400,00 kn, osim:

 1.  učenika čiji roditelji/skrbnici primaju doplatak za dijete, oni će  participirati u obrazovanju u iznosu od 50,00 kn.
 2.  učenika:
 1.  koji žive u kućanstvu  koje prima zajamčenu minimalnu naknadu predviđenu   Zakonom o socijalnoj skrbi , a koja obuhvaća osobe i/ili kućanstva koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba
 2.  koji su korisnici ustanove socijalne skrbi za zbrinjavanje djece bez roditelja i odgovarajuće skrbi , takvi učenici bit će oslobođeni  participacije u obrazovanju.

Datum zaprimanja upisnica

Upisnice se zaprimaju 27.07.2020.g. i 28.7.2020.g. od 08,00 do 12,00 sati u prostorijama škole.

U jesenskom roku upisnice se zaprimaju 02.09.2020. od 08,00 do 12,00 sati.

Novost od ove godine je mogućnost dostave upisnica i ostalih dokumenata važnih za upis, uz osobnu dostavu i elektroničkim putem (skenirano ili jasno fotografirano) na e-mail skola-likovnih-umjetnosti@st.t-com.hr .

Upisnicu elektroničkim putem može poslati samo roditelj/skrbnik, a u e-poruci dužan je dostaviti i svoj osobni kontakt (broj telefona, broj mobitela) kako bi ga škola mogla kontaktirati.

 

 [više]

POZIV SVIM RADNICIMA ŠKOLE na sjednicu Skupa radnika Škole likovnih umjetnosti, Split Vijest ima dokument u privitku

Autor: Suzana Škojo, 26. 6. 2020. 13:59

POZIV SVIM RADNICIMA ŠKOLE

 Škole likovnih umjetnosti, Split

 

Pozivam Vas na sjednicu Skupa radnika Škole likovnih umjetnosti, Split koja će se održati 30. lipnja 2020. godine (utorak) u 12,30 sati, u prostorijama Zdravstvene škole, Šoltanska 15, Split.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

 1. Donošenje odluke o imenovanju predsjedavatelja  sjednice Skupa radnika i zapisničara.
 2. Upoznavanje sa zapisnikom sa sjednice Školskog odbora održane dana 29. 06. 2020. god. i s dostavljenom Listom kandidata za ravnatelja Škole likovnih umjetnosti.
 3. Predstavljanje programa rada za mandatno razdoblje kandidata s Liste kandidata za ravnatelja Škole likovnih umjetnosti.
 4. Donošenje odluke o imenovanju izbornog povjerenstva za provođenje postupka tajnog glasovanja i vođenja zapisnika o izborima (predsjednika i 2 člana) te provođenje tajnog glasovanja radi zauzimanja stajališta Skupa radnika o kandidatima za ravnatelja škole, utvrđivanje i objavljivanje ishoda glasovanja.
 5. Donošenje Zaključka o zauzimanju stajališta Skupa radnika o kandidatima za ravnatelja škole.

Molim Vas da se pozivu odazovete u zakazano vrijeme.

S poštovanjem,            

Ravnatelj:

mr.sc., Mladen Bilankov

 

NAPOMENA: Temeljem preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u sprječavanju i suzbijanju širenja epidemije COVID-19 preporučuje se u svim javnim zatvorenim prostorima nošenje maski.

 [više]

POZIV SVIM NASTAVNICIMA I STRUČNIM SURADNICIMA na sjednicu Nastavničkog vijeća Škole likovnih umjetnosti, Split Vijest ima dokument u privitku

Autor: Suzana Škojo, 26. 6. 2020. 13:48

POZIV

SVIM NASTAVNICIMA I STRUČNIM SURADNICIMA
Škole likovnih umjetnosti, Split


Pozivam Vas na sjednicu Nastavničkog vijeća Škole likovnih umjetnosti, Split koja će se održati 30.06.2020. godine (utorak) nakon završetka sjednice Skupa radnika (sjednica Skupa radnika počinje u 12,30 sati) u prostorijama Zdravstvene škole, Šoltanska 15, Split.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

1. Donošenje odluke o imenovanju predsjedavatelja sjednice Nastavničkog vijeća i zapisničara.
2. Usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice Nastavničkog vijeća.
3. Upoznavanje sa zapisnikom sa sjednice Školskog odbora održane dana 29. 06. 2020. god. i s dostavljenom Listom kandidata za ravnatelja Škole likovnih umjetnosti.
4. Predstavljanje programa rada za mandatno razdoblje kandidata s Liste kandidata za ravnatelja Škole likovnih umjetnosti.
5. Donošenje odluke o imenovanju Izbornog povjerenstva za provođenje postupka tajnog glasovanja i vođenja zapisnika o izborima (predsjednika i 2 člana) te provođenje tajnog glasovanja radi zauzimanja stajališta Nastavničkog vijeća o kandidatima za ravnatelja škole, utvrđivanje i objavljivanje ishoda glasovanja.
6. Donošenje Zaključka o zauzimanju stajališta Nastavničkog vijeća o kandidatima za ravnatelja škole.


Molim Vas da se pozivu odazovete u zakazano vrijeme.
S poštovanjem,


Ravnatelj:
mr.sc., Mladen Bilankov


NAPOMENA: Temeljem preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u sprječavanju isuzbijanju širenja epidemije COVID-19 preporučuje se u svim javnim zatvorenim prostorima nošenje maski.

 [više]

O Školi likovnih umjetnosti na srednja.hr

Autor: Suzana Škojo, 12. 6. 2020. 13:48

Razmišljate o upisu u Školu likovnih umjetnosti. Doznajte više iz predstavljanja škole na srednja.hr

https://www.srednja.hr/skole/skola-likovnih-umjetnosti-split/

 [više]

UPUTE ZA SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE EPIDEMIJE COVID-19 VEZANO ZA RAD ŠKOLA RADI ISPRAVLJANJA NEGATIVNIH OCJENA I "PRODUŽNE" NASTAVE

Autor: Suzana Škojo, 12. 6. 2020. 13:44

UPUTE ZA SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE EPIDEMIJE COVID-19
VEZANO ZA RAD ŠKOLA RADI ISPRAVLJANJA NEGATIVNIH OCJENA I "PRODUŽNE" NASTAVE

 

http://ss-likovne-umjetnosti-st.skole.hr/upload/ss-likovne-umjetnosti-st/images/static3/1029/attachment/Upute_produzena_nastava_i_popravni_10_06.pdf

 [više]

Ususret upisu u Školu likovnih umjetnosti Split

Autor: Suzana Škojo, 25. 5. 2020. 13:18

Uskoro su upisi u srednju školu. Radujemo se svim osmašima koji u svojim odlukama o daljnjem školovanju razmišljaju o upisu  u našu školu. Dok iščekujemo sve daljnje upute oko načina provedbe upisa od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja i Nacionalnog stožera civilne zaštite želimo vam približiti kako izgleda prijemni za našu školu i na koji način je organizirano obrazovanje u Školi likovnih umjetnosti Split.

U prvoj godini učenja svi učenici slušaju iste predmete (opće + nekoliko stručnih). Nakon završene prve godine učenici se opredjeljuju u jedan od šest dizajnerskih odjela nakon čega polažu "školsku" maturu, stječu zanimanje dizajnera koje im se upisuje u radnu knjižicu. Nakon polaganja državne mature, imaju se pravo natjecati za sve fakultete i akademije.

Programi umjetničkog obrazovanja u Školi likovnih umjetnosti Split su:

Grafički dizajner:

http://ss-likovne-umjetnosti-st.skole.hr/programi/grafi_ki_dizajner

Kiparski dizajner:

http://ss-likovne-umjetnosti-st.skole.hr/programi/kiparski_dizajner

Slikarski dizajner:

http://ss-likovne-umjetnosti-st.skole.hr/programi/slikarski_dizajner

Fotografski dizajner:

http://ss-likovne-umjetnosti-st.skole.hr/programi/fotografski_dizajner

Industrijski dizajner:

http://ss-likovne-umjetnosti-st.skole.hr/programi/industrijski_dizajner

Dizajner odjeće:

http://ss-likovne-umjetnosti-st.skole.hr/programi/dizajner_odje_e

Sada kada ste upoznali odjele na našj školi pogledajte na sljedećem linku kako izgleda prijemni ispit – likovni prikaz gipsane skulpture Mojsija:

http://ss-likovne-umjetnosti-st.skole.hr/upisi

Prema materijalima na linku možete početi s malim pripremama za pristupanje ispitu likovnih sposobnosti. Sretno u pripremama!

Dodatne informacije o upisu i našoj školi zatražite na broju škole: 021 467 177 ili na mail:

skola-likovnih-umjetnosti@st.t-com.hr

 

Dobro nam došli!

 [više]

ODLUKA O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021.

Autor: Suzana Škojo, 29. 5. 2020. 18:11

ODLUKA

O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021.

 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_05_62_1240.html?fbclid=IwAR1hKndBzeF8CPJp3HjA5cLZvtEZeQJ8pn-ZzFrZJkssFbdDLsK8offMqyc

 [više]

NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ice Škole likovnih umjetnosti Split Vijest ima dokument u privitku

Autor: Suzana Škojo, 10. 6. 2020. 18:49

Na temelju članka 126., stavaka 1.-3. i članka 127., stavka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj Školi (NN 87/08, 86/09, 92/10,105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, I52/14, 7/17, 68/18 i 98/19), članka 89. Statuta Škole likovnih umjetnosti, Split (Klasa: 003-06/19-01/01, Urbroj: 218l-72119-03-01-1) Školski odbor Škole likovnih umjetnosti Split raspisuje


NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja/ice Škole likovnih umjetnosti Split

Natječaj se nalazi u prilogu

 [više]

Obavijest Hrvatske psihološke komore o otvorenoj telefonskoj liniji za pomoć maturantima i njihovim roditeljima Vijest ima dokument u privitku

Autor: Suzana Škojo, 25. 5. 2020. 13:27

Obavijest Hrvatske psihološke komore o otvorenoj telefonskoj liniji za pomoć maturantima i njihovim roditeljima (u prilogu):

 [više]

Od Biblije do Hulka s Damirom Žitkom

Autor: Suzana Škojo, 20. 5. 2020. 03:08

Sućidarska galerija Studio 21 postavila je online izložbu radova Damira Žitka, splitskog umjetnika kojega poznavatelji likovnosti povezuju s grafičkim dizajnom, stripom, te ilustracijama slikovnica, knjiga, enciklopedija i plakata.

U sklopu ove virtualne retrospektivne izložbe predstavljeno je ukupno četrdeset Žitkovih radova, među kojima i tridesetak za renomirane francuske izdavače Soleil i Delcourt.

U virtualnoj galeriji Studija 21 postavljene su table iz antičkog Rima (treći dio serijala “Rome”, koji je Žitko realizirao u suradnji s Laurentom Moenardom i Zoranom Podrugom, 2015. – 2018.), “Balade o Dragoniru” iz suradnje s Miljenkom Horvatićem (2012.), “Mao”, koji je radio s Jeanom Davidom Morvanom (2014.), Les Druids (s Jean-Luc Istinom, 2014.), biblijski prizori (“La Bible” u suradnji s Jeanom Christopheom Camusom, Michelom Dufranneom Vladimirom Davidenkom) i superherojski (Hulk, 2007.).

PIŠE: JAKOV KOSANOVIĆ, Slobodna Dalmacija, 19. svibnja 2020

Vidi ostatak:

https://slobodnadalmacija.hr/kultura/slikarstvo/od-biblije-do-hulka-s-damirom-zitkom-1021737?fbclid=IwAR2j4nqW2jeaF4ZD3-T1p4FLgT-RlKLVmDtbZ90n1O8bJtHI4Oceybgqrtc

 

 [više]

Erasmus+ projekt "Umjetnici za umjetničko obrazovanje" - završni radovi

Autor: Suzana Škojo, 19. 5. 2020. 12:06

Privodimo ovu školsku godinu kraju i opraštamo se lagano od naših dragih maturanata. Jedno od vrjednijih iskustava koje će ponijeti sa sobom iz ove školske godine sigurno je bio dvotjedni boravak u Mariboru u sklopu Erasmus+ projekta "Umjetnici za umjetničko obrazovanje" o kojem smo više puta izvještavali. Kao šećer na kraju donosimo vam slike naših maturanata s mobilnosti uz njihove završne radove. Veselimo se novoj generaciji maturanata i novim Erasmus projektima. Veliko hvala HDLU što smo godinama dio ove priče.

Fotografije završnih radova možete pogledati u foto albumu:

http://ss-likovne-umjetnosti-st.skole.hr/fotogalerija?show=album&id=511

 [više]

PRAVILA PONAŠANJA U VIRTUALNIM RAZREDIMA/UČIONICAMA Vijest ima dokument u privitku

Autor: Suzana Škojo, 19. 5. 2020. 11:57

Naša on-line nastava ide dalje. Kako bismo uspješno priveli nastavnu godinu do kraja, bitno je pridržavati se PRAVILA PONAŠANJA U VIRTUALNIM
RAZREDIMA/UČIONICAMA koji se nalazi u prilogu.

 

 [više]

Upute za upis maturanata na fakultete Vijest ima dokument u privitku

Autor: Suzana Škojo, 12. 5. 2020. 21:09

Proslijeđeni mail:

Poštovana

U privitku šaljem upute za upis Vaših maturanata na fakultete, te Vas molim da ih stavite na stranice škole.

Srdačan pozdrav

Nina Andric, bacc.med.techn.

Nastavni zavod za javno zdravstvo

Splitsko-dalmatinske županije

Vukovarska 46                                                                                                           

21000 Split

 

Služba za Školsku i adolescentnu medicinu                                                  

Ispostava Lučac

Omiška 27                                                                                                                   

21000 Split

tel/fax:  +385 (0)21 483 177                                                                                 

e-mail:  nina.andric@nzjz-split.hr

web:  www.nzjz-split.hr                    

 [više]

PREDMETNI I RAZREDNI ISPITI ZA UČENIKE 4. RAZREDA

Autor: Suzana Škojo, 30. 4. 2020. 14:27

Razredni i Predmetni ispiti za učenike 4. razreda su u terminu od 7.5.2020. do 29.5.2020.g.
Učenici trebaju prijaviti polaganje ispita do 7.5.2020. na e-mail škole
skola-likovnih-umjetnosti@st.t-com.hr

 [više]

SVJETSKI DAN UMJETNOSTI: Šibenik i Split ujedinili se protiv virusa

Autor: Suzana Škojo, 15. 4. 2020. 14:54

Šibenik i Split ujedinjeni u kulturi obilježavaju Svjetski dan umjetnosti koji se diljem svijeta obilježava – danas! Kulturna udruga Fotopoetika i klub Azimut iz Šibenika u suradnji sa Školom za likovnu umjetnost iz Splita donosi vam virtualnu izložbu DAVI 3, što je kratica za 'Društveno angažirane videoinstalacije'.

Pogledajte više:

https://www.sibenik.in/kultura/sibenik-i-split-ujedinili-se-protiv-virusa-od-blata-i-new-yorka-do-zlatnog-kalasnjikova/121300.html

 [više]

OBAVIJEST ZA UČENIKE I RODITELJE

Autor: Suzana Škojo, 7. 4. 2020. 18:43

Četvrtak 9.travnja, petak 10.travnja i ponedjeljak 13.travnja 2020.g. nema online nastave.
 
Sretan Uskrs i ugodne praznike žele vam ravnatelj, nastavnici, stručna služba i svi djelatnici ŠLU!
 
 
 [više]

Ostani doma i potraži savjet telefonom

Autor: Suzana Škojo, 28. 3. 2020. 22:47

Ostani doma i potraži savjet telefonom 🏠 ☎
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Zagrebu, točnije Centar ERF-a, počinje pružati besplatno telefonsko savjetovanje za roditelje.
Ukoliko osjećate zabrinutost vezano uz razvoj vašeg djeteta, i to iz područja autizma, ADHD-a, jezično-govornog razvoja, teškoća učenja, problema u ponašanju i slično, slobodno nas nazovite i potražite savjet. Naši stručnjaci su za svaku preporuku i imaju veliko iskustvo u direktnom radu s djecom i roditeljima.
U nastavku se nalazi link na kojem možete pronaći sve važne informacije: https://centar.erf.unizg.hr/

 [više]

OBAVIJEST ZA RODITELJE Vijest ima dokument u privitku

Autor: Suzana Škojo, 17. 3. 2020. 17:46

Za sve potrebne informacije, a posebno u ovoj situaciji, možete kontaktirati djelatnike
škole na e-mail adrese u prilogu obavijesti!

 [više]

Obavijesti za nastavnike - NOVO Vijest ima dokument u privitku

Autor: Suzana Škojo, 15. 3. 2020. 11:56

1) Nastavničko vijeće u ponedjeljak 16. 03. 2020. u 8 sati!

Obavezno pročitati sve detaljne upute u prilogu!

 [više]

ONLINE NASTAVA od ponedjeljka 16.3.2020.

Autor: Suzana Škojo, 13. 3. 2020. 19:57

Odlukom Vlade RH od ponedjeljka 16.3.2020. nastava se održava on-line.

Nastava će se održavati u virtualnim učionicama.

 

Svi učenici moraju napraviti registraciju za Ofice 365 za škole danas, 13.3.2020.,  tijekom dana.

 

Za sve ostale korake bit ćete obaviješteni na web stranici škole i e-mailom na vašu osobnu Carnetovu adresu od strane razrednika.

 

Za vrijeme trajanja on-line nastave poštujte smjernice i upute od strane Vlade RH.

 

Redovito pratite upute na naslovnici školske web stranice na linku, lijevo:

 [više]

Obavijesti za učenike

Autor: Suzana Škojo, 15. 3. 2020. 00:40

Obavijesti za učenike

1) raspored
- nastava će se održati prema postojećem rasporedu s tim da će se i prva i druga smjena održavati ujutro cijeli tjedan
2) besplatno korištenje mreže
-pogledajte obavijest na web-stranici škole vezano uz to
3) ulogiranje na Office 365
- da bi se nastava mogla organizirati i pokrenuti potrebno je da se što hitnije ulogirate na Office 365. Za rješavanje mogućih problema pogledajte već objavljene naputke ili
komunicirajte sa razrednicima
4) dostavljanje kontakt mobitela i e-mail adrese
- također je važno da vaši razrednici imaju vaše brojeve mobitela i e-mail adrese i zato ih dostavite što prije
5) komunikacija
- važno je da ste strpljivi i suradnički raspoloženi. Bit će sigurno problema u mrežama i nesporazuma u komunikaciji. Svi zajedno moramo prevladati poteškoće. Ovo je veliki projekt posebnog načina obrazovanja ali je pokrenut u ovolikom obimu prvenstveno u cilju očuvanja zdravlja i života svih nas.
Ako imate neki upit ili nejasnoću vezanu za određeni predmet, preko whatsappa ili bilo koje mreže čujte se sa predmetnim nastavnikom. Očekuje se primjeren oblik ponašanja u virtualnom okruženju, što znači da vrijede slična pravila primjerenog ponašanja i ophođenja kao i u učionici.

Ako učenik nije bio aktivan cijeli dan u virtualnom razredu svoj izostanak treba
opravdati razredniku.

 [više]

Tele2 učenicima omogućava besplatan podatkovni promet za korištenje edukativnih sadržaja Vijest ima dokument u privitku

Autor: Suzana Škojo, 13. 3. 2020. 20:09

OBJAVA ZA MEDIJE

 

Tele2 učenicima omogućava besplatan podatkovni promet za korištenje edukativnih sadržaja dok traje nastava na daljinu

Tele2 od prvog dana podržava Ministarstvo znanosti i obrazovanja u obrazovnoj reformi Škola za život, a u izvanrednim okolnostima napravio je korak više za održavanje kontinuiteta u nastavi 

Zagreb, 13. ožujka 2020. izvanrednim okolnostima zbog koronavirusa u Hrvatskoj,Tele2 svim učenicima koji koriste Tele2 mrežu, bez obzira radi li se o korisnicima na bonove, pretplatnicima ili korisnicima pokućnog interneta, omogućava besplatan podatkovni promet za korištenjeedukativnih sadržaja u sklopuCARNetove mreže za školu na daljinu. Do sada su te sadržaje besplatno koristili samo učenici u sklopu obrazovne reforme Škola za život, a sada besplatan pristup preko Tele2 mobilne mreže imaju svi učenici osnovnih i srednjih škola u Hrvatskoj s elektroničkim identitetom u CARNetovom sustavu AAI@EduHr. Podatkovni prometza korištenje nastavnih sadržaja je besplatan preko Tele2 mobilne mreže od 16. ožujka 2020. godine sve dok traje organizacija nastave na daljinu uslijed koronavirusa u Hrvatskoj.

 [više]

Arhiva naših vijesti   
 Oglasna ploča
Korisni linkovi
Kalendar
« Srpanj 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji

Pitanja i odgovori
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja
CMS za škole logo
Škola likovnih umjetnosti Split / Fausta Vrančića 17, HR-21000 Split / www.ss-likovne-umjetnosti-st.skole.hr / ured@ss-likovne-umjetnosti-st.skole.hr
preskoči na navigaciju