preskoči na sadržaj

Škola likovnih umjetnosti Split

 > Naslovnica
vijesti

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA ŠKOLE LIKOVNIH UMJETNOSTI, SPLIT

Autor: Suzana Škojo, 22. 7. 2020. 15:21

ŠKOLA LIKOVNIH UMJETNOSTI
FAUSTA VRANČIĆA 17
21 000 SPLIT
KLASA:112-01/20-01/01
URBROJ: 2181-72/20-01-46
Split, 22. srpnja 2020. god.

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13. i 85/15.) na mrežnoj stranici Škole likovnih umjetnosti, Split http://ss-likovne-umjetnosti-st.skole.hr/ dana 22. srpnja 2020. godine objavljuje se

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA ŠKOLE LIKOVNIH UMJETNOSTI, SPLIT

Sukladno raspisanom natječaju za imenovanje ravnatelja škole objavljenom u Narodnim novinama izdanje 67/20 br. oglasa 2721 dana 10. lipnja. 2020. god. i objavljenom na mrežnim stranicama škole dana 10. lipnja 2020. godine Školski odbor Škole likovnih umjetnosti, Split je na sjednici održanoj 2. srpnja 2020. godine donio

ODLUKU O IMENOVANJU RAVNATELJA ŠKOLE

1. Ivana Korjenić imenuje se ravnateljicom Škole likovnih umjetnosti, Split na vrijeme od pet godina. 

Prethodna suglasnost ministrice znanosti i obrazovanja nije uskraćena na Odluku o
imenovanju ravnatelja škole u zakonskom roku 15 dana od dana dostave zahtjeva za suglasnošću i Odluke o imenovanju ravnatelja škole te se, sukladno članku 127., stavku 14. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, smatra da je suglasnost ministrice dana.

U skladu s navedenim Odluka o imenovanju Ivane Korjenić za ravnateljicu Škole likovnih umjetnosti, Split od 2. srpnja 2020. godine (KLASA: 003-06/20-01/01 URBROJ: 2181-72/20-01/18) stupila je na snagu dana 22. srpnja 2020. godine.

Ravnatelj:
mr.sc. Mladen Bilankov

 [više]

Obavijest za maturante - novo

Autor: Suzana Škojo, 21. 7. 2020. 12:44

Podjela Potvrda o položenim ispitima državne mature za ljetni rok 2019./20. bit će 22.7.2020.u 10,00 sati u Školi.

 [više]

Obavijest za maturante

Autor: Suzana Škojo, 13. 7. 2020. 16:36

Dragi maturanti,
danas ,13.srpnja 2020. u 12.00 sati je objava rezultati ispita državne mature ljetnog roka 2019./20.
Od 13. srpnja u 12:01 do 15. srpnja u 12:00 sati je rok za prigovor na ocjenjivanje.
Prigovor na ocjenjivanje treba se odnositi na točno određeni zadatak.
Zbog  situacije Covid  19 prigovore  ćemo odraditi online.
Za sve informacije  javite se  ispitnoj koordinatorici na broj mobitela 0989306377.


Lijep pozdrav,
vaša koordinatorica

 [više]

NAPOMENA ZA UČENIKE, kandidate za prijamni ispit - provjeru darovitosti za likovno izražavanje

Autor: Suzana Škojo, 13. 7. 2020. 16:26

Prema preporuci Nacionalnog Stožera ponijeti sa sobom i zaštitnu masku na prijemni ispit - provjeru darovitosti za likovno izražavanje: sutra, utorak, 14.07.2020 i srijedu, 15.07.2020,

 

Ravnatelj

Mladen Bilankov

 [više]

NATJEČAJ za upis učenika u prvi razred Škole likovnih umjetnosti, Split za školsku godinu 2020./2021. Vijest ima dokument u privitku

Autor: Suzana Škojo, 16. 6. 2020. 12:24

Na temelju čl.22.stv.9 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18) , točke 15. Odluke o upisu u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020/2021.Škola likovnih umjetnosti, Split  (u daljnjem teklstu: Škola) objavljuje

NATJEČAJ

za upis učenika u prvi razred Škole likovnih umjetnosti, Split

 za školsku godinu 2020./2021.

Program obrazovanja i broj upisnih mjesta

Učenici se upisuju u  prvi razred u program likovna umjetnost i dizajn.

Nakon završetka prvog razreda učenici se opredjeljuju za jedno od  šest (6)  zanimanja:

 • Slikarski dizajner
 • Kiparski dizajner
 • Grafički dizajner
 • Industrijski dizajner
 • Fotografski dizajner
 • Dizajner odjeće

Škola u prvi razred u školskoj godini 2020./2021. upisuje 48 učenika.

Elementi vrednovanja i rokovi za upis:

Elementi vrednovanja za upis:

Prosjeci zaključenih ocjena iz svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja.

Zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta

-   Hrvatski jezik

-  Matematika

-  Prvi strani jezik

-  Likovna kultura

-  Tehnička kultura

-  Kemija

Provjera darovitosti učenika za likovno izražavanje

Darovitost kandidata za likovno izražavanje provjerava se  crtanjem olovkom i slikanjem temperom.

Predviđeno vrijeme za prijamni ispit je 4 sata (sunčana).

Kandidati za prijamni ispit podijelit će se u dvije grupe po abacednom redu prezimena.

Provjera darovitosti 
Ljetni rok

14.07.2020. kandidati od A-M od 9,00 do 13,00

15.07.2020. kandidati od N-Ž od 9,00 do 13,00
Jesenski rok  25.08.2020. od 9,00 do 13,00 sati

 

Unos rezultata
Ljetni rok 16.7.2020.
Jesenski rok  25.8.2020.
 • Rezultati provjere darovitosti biti će objavljeni na web stranici Škole www.umjetnicka.com  i oglasnoj ploči škole.
 • Potreban pribor za provjeru darovitosti osigurava škola.

Trošak provjere darovitosti kandidata iznosi 50,00kn. Uplata se vrši na žiro računa Škole : IBAN HR0224840081102095204, Raiffeisen Bank.

 • Učenici su dužni donijeti potvrdu o uplati na  prijamni ispit

Učenici s teškoćama u razvoju

Provjera darovitosti 
Ljetni rok

01.07.2020. od 8,00 do 12,00 sati

Jesenski rok  20.08.2020. od 8,00 do 12,00 sati

 

Unos rezultata
Ljetni rok 02.07.2020.
Jesenski rok  20.08.2020.

Obvezni strani jezik

Obvezni strani jezik u Školi je engleski.

Za učenike koji u osnovnoj školi nisu učili engleski jezik, Škola će dana 01.07.2020. u 12:30 (za učenike s teškoćama), te15.07.2020g. u 13:30 sati (za ostale), a nakon pisanog zahtjeva učenika provjeriti njegovo znanje iz engleskog jezika i o tome sastaviti zapisnik.

Naknada za povećane troškove obrazovanja

Participacije roditelja/skrbnika učenika u financiranju umjetničkog obrazovanja učenika za školsku godinu 2020./2021. iznosi  400,00 kn, osim:

 1.  učenika čiji roditelji/skrbnici primaju doplatak za dijete, oni će  participirati u obrazovanju u iznosu od 50,00 kn.
 2.  učenika:
 1.  koji žive u kućanstvu  koje prima zajamčenu minimalnu naknadu predviđenu   Zakonom o socijalnoj skrbi , a koja obuhvaća osobe i/ili kućanstva koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba
 2.  koji su korisnici ustanove socijalne skrbi za zbrinjavanje djece bez roditelja i odgovarajuće skrbi , takvi učenici bit će oslobođeni  participacije u obrazovanju.

Datum zaprimanja upisnica

Upisnice se zaprimaju 27.07.2020.g. i 28.7.2020.g. od 08,00 do 12,00 sati u prostorijama škole.

U jesenskom roku upisnice se zaprimaju 02.09.2020. od 08,00 do 12,00 sati.

Novost od ove godine je mogućnost dostave upisnica i ostalih dokumenata važnih za upis, uz osobnu dostavu i elektroničkim putem (skenirano ili jasno fotografirano) na e-mail skola-likovnih-umjetnosti@st.t-com.hr .

Upisnicu elektroničkim putem može poslati samo roditelj/skrbnik, a u e-poruci dužan je dostaviti i svoj osobni kontakt (broj telefona, broj mobitela) kako bi ga škola mogla kontaktirati.

 

 [više]

POZIV SVIM RADNICIMA ŠKOLE na sjednicu Skupa radnika Škole likovnih umjetnosti, Split Vijest ima dokument u privitku

Autor: Suzana Škojo, 26. 6. 2020. 13:59

POZIV SVIM RADNICIMA ŠKOLE

 Škole likovnih umjetnosti, Split

 

Pozivam Vas na sjednicu Skupa radnika Škole likovnih umjetnosti, Split koja će se održati 30. lipnja 2020. godine (utorak) u 12,30 sati, u prostorijama Zdravstvene škole, Šoltanska 15, Split.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

 1. Donošenje odluke o imenovanju predsjedavatelja  sjednice Skupa radnika i zapisničara.
 2. Upoznavanje sa zapisnikom sa sjednice Školskog odbora održane dana 29. 06. 2020. god. i s dostavljenom Listom kandidata za ravnatelja Škole likovnih umjetnosti.
 3. Predstavljanje programa rada za mandatno razdoblje kandidata s Liste kandidata za ravnatelja Škole likovnih umjetnosti.
 4. Donošenje odluke o imenovanju izbornog povjerenstva za provođenje postupka tajnog glasovanja i vođenja zapisnika o izborima (predsjednika i 2 člana) te provođenje tajnog glasovanja radi zauzimanja stajališta Skupa radnika o kandidatima za ravnatelja škole, utvrđivanje i objavljivanje ishoda glasovanja.
 5. Donošenje Zaključka o zauzimanju stajališta Skupa radnika o kandidatima za ravnatelja škole.

Molim Vas da se pozivu odazovete u zakazano vrijeme.

S poštovanjem,            

Ravnatelj:

mr.sc., Mladen Bilankov

 

NAPOMENA: Temeljem preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u sprječavanju i suzbijanju širenja epidemije COVID-19 preporučuje se u svim javnim zatvorenim prostorima nošenje maski.

 [više]

POZIV SVIM NASTAVNICIMA I STRUČNIM SURADNICIMA na sjednicu Nastavničkog vijeća Škole likovnih umjetnosti, Split Vijest ima dokument u privitku

Autor: Suzana Škojo, 26. 6. 2020. 13:48

POZIV

SVIM NASTAVNICIMA I STRUČNIM SURADNICIMA
Škole likovnih umjetnosti, Split


Pozivam Vas na sjednicu Nastavničkog vijeća Škole likovnih umjetnosti, Split koja će se održati 30.06.2020. godine (utorak) nakon završetka sjednice Skupa radnika (sjednica Skupa radnika počinje u 12,30 sati) u prostorijama Zdravstvene škole, Šoltanska 15, Split.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

1. Donošenje odluke o imenovanju predsjedavatelja sjednice Nastavničkog vijeća i zapisničara.
2. Usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice Nastavničkog vijeća.
3. Upoznavanje sa zapisnikom sa sjednice Školskog odbora održane dana 29. 06. 2020. god. i s dostavljenom Listom kandidata za ravnatelja Škole likovnih umjetnosti.
4. Predstavljanje programa rada za mandatno razdoblje kandidata s Liste kandidata za ravnatelja Škole likovnih umjetnosti.
5. Donošenje odluke o imenovanju Izbornog povjerenstva za provođenje postupka tajnog glasovanja i vođenja zapisnika o izborima (predsjednika i 2 člana) te provođenje tajnog glasovanja radi zauzimanja stajališta Nastavničkog vijeća o kandidatima za ravnatelja škole, utvrđivanje i objavljivanje ishoda glasovanja.
6. Donošenje Zaključka o zauzimanju stajališta Nastavničkog vijeća o kandidatima za ravnatelja škole.


Molim Vas da se pozivu odazovete u zakazano vrijeme.
S poštovanjem,


Ravnatelj:
mr.sc., Mladen Bilankov


NAPOMENA: Temeljem preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u sprječavanju isuzbijanju širenja epidemije COVID-19 preporučuje se u svim javnim zatvorenim prostorima nošenje maski.

 [više]

UPUTE ZA SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE EPIDEMIJE COVID-19 VEZANO ZA RAD ŠKOLA RADI ISPRAVLJANJA NEGATIVNIH OCJENA I "PRODUŽNE" NASTAVE

Autor: Suzana Škojo, 12. 6. 2020. 13:44

UPUTE ZA SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE EPIDEMIJE COVID-19
VEZANO ZA RAD ŠKOLA RADI ISPRAVLJANJA NEGATIVNIH OCJENA I "PRODUŽNE" NASTAVE

 

http://ss-likovne-umjetnosti-st.skole.hr/upload/ss-likovne-umjetnosti-st/images/static3/1029/attachment/Upute_produzena_nastava_i_popravni_10_06.pdf

 [više]

ODLUKA O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021.

Autor: Suzana Škojo, 29. 5. 2020. 18:11

ODLUKA

O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021.

 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_05_62_1240.html?fbclid=IwAR1hKndBzeF8CPJp3HjA5cLZvtEZeQJ8pn-ZzFrZJkssFbdDLsK8offMqyc

 [više]

Erasmus+ projekt "Umjetnici za umjetničko obrazovanje" - završni radovi

Autor: Suzana Škojo, 19. 5. 2020. 12:06

Privodimo ovu školsku godinu kraju i opraštamo se lagano od naših dragih maturanata. Jedno od vrjednijih iskustava koje će ponijeti sa sobom iz ove školske godine sigurno je bio dvotjedni boravak u Mariboru u sklopu Erasmus+ projekta "Umjetnici za umjetničko obrazovanje" o kojem smo više puta izvještavali. Kao šećer na kraju donosimo vam slike naših maturanata s mobilnosti uz njihove završne radove. Veselimo se novoj generaciji maturanata i novim Erasmus projektima. Veliko hvala HDLU što smo godinama dio ove priče.

Fotografije završnih radova možete pogledati u foto albumu:

http://ss-likovne-umjetnosti-st.skole.hr/fotogalerija?show=album&id=511

 [više]

Upute za upis maturanata na fakultete Vijest ima dokument u privitku

Autor: Suzana Škojo, 12. 5. 2020. 21:09

Proslijeđeni mail:

Poštovana

U privitku šaljem upute za upis Vaših maturanata na fakultete, te Vas molim da ih stavite na stranice škole.

Srdačan pozdrav

Nina Andric, bacc.med.techn.

Nastavni zavod za javno zdravstvo

Splitsko-dalmatinske županije

Vukovarska 46                                                                                                           

21000 Split

 

Služba za Školsku i adolescentnu medicinu                                                  

Ispostava Lučac

Omiška 27                                                                                                                   

21000 Split

tel/fax:  +385 (0)21 483 177                                                                                 

e-mail:  nina.andric@nzjz-split.hr

web:  www.nzjz-split.hr                    

 [više]

Arhiva naših vijesti   
 Oglasna ploča
Korisni linkovi
Kalendar
« Prosinac 2019 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Prikazani događaji

Pitanja i odgovori
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja
CMS za škole logo
Škola likovnih umjetnosti Split / Fausta Vrančića 17, HR-21000 Split / www.ss-likovne-umjetnosti-st.skole.hr / ured@ss-likovne-umjetnosti-st.skole.hr
preskoči na navigaciju